DurkeeSox

DurkeeSox

Giới Thiệu:

Durkeesox dành để cung cấp giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp với hàng loạt sản phẩm tích hợp cho hệ thống không khí trong các hệ thống A/C, mang lại trải nghiệm người dùng và hiệu suất ứng dụng tốt hơn. Hơn nữa, có thể thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu mang lại những lợi ích độc đáo cho các ứng dụng riêng trong Khu Công cộng, Khu Thương mại và Khu Công nghiệp.

Ưu Điểm

image14

Nanosox:

Durkeesox dành để cung cấp giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp với hàng loạt sản phẩm tích hợp cho hệ thống không khí trong các hệ thống A/C, mang lại trải nghiệm người dùng và hiệu suất ứng dụng tốt hơn. Hơn nữa, có thể thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu mang lại những lợi ích độc đáo cho các ứng dụng riêng trong Khu Công cộng, Khu Thương mại và Khu Công nghiệp.

image15

DurkeeSox Catalog