Sản phẩm

Alu-Flex Flexible Duct

Giới Thiệu: AluFlex là ống gió mềm rất linh hoạt phù hợp với tất cả các hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông…
Xem thêm

Durkflex

Giới Thiệu: Cách Nhiệt Durkflex là một thương hiệu Mỷ. Nắm Bắt được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, chúng tôi liên…
Xem thêm

UBZ

Giới Thiệu Đồng UBZ được sản xuất từ một trong những nhà máy đồng lớn nhất trên thế giới. Đến nay, nó có sản…
Xem thêm

DurkeeSox

Giới Thiệu: Durkeesox dành để cung cấp giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp với hàng loạt sản phẩm tích hợp cho hệ thống…
Xem thêm